Социално/ Емоционално развитие

 • Имитира възрастните и други деца.
 • Вълнува се, когато е с други деца.
 • Показва все повече независимост.
 • Има предизвикателно поведение (прави обратното на това, което е казано).
 • Играе основно близо до другите деца, но и започва да ги включва в игри като например гоненица.

Езиково/ Комуникативно развитие

 • Посочва предмети или изображения, когато са назовани.
 • Знае имената на близките си хора и на някои части от тялото.
 • Казва изречения с 2 до 4 думи.
 • Изпълнява прости инструкции.
 • Повтаря думи, чути в разговор.
 • Посочва обекти в книжка.

 Когнитивно развитие (учене, мислене)

 • Открива обекти, дори когато са скрити под две или три покривала.
 • Започва да сортира по цвят и форма.
 • Завършва изречения или стихчета от позната книжка.
 • Участва в прости ролеви игри.
 • Строи кула от 4 и повече кубчета.
 • Може да използва едната си ръка (лявата или дясната) по-често от другата.
 • Изпълнява двустепенна инструкция като: „Вземи обувките си и ги постави в шкафа.”
 • Назовава обекти в книжка като куче, коте или птица.

 Двигателно/ Физическо развитие

 • Стои на пръсти.
 • Рита топка.
 • Започва да тича.
 • Качва се нагоре  и слиза надолу по стълба с опора.
 • Качва се и слиза от мебели без помощ.
 • Хвърля топка над главата си.
 • Рисува или копира прави линии и кръгове.

Обърнете се към специалист, ако Вашето дете:

 • Не знае какво да прави с вещи от бита като четка за коса, телефон, вилица, лъжица.
 • Не имитира действия и думи.
 • Не изпълнява прости инструкции.
 • Не използва фрази от 2 думи („Пия мляко”).
 • Не ходи стабилно.
 • Губи умения, които вече е било овладяло.