• гр. Бургас , гр. Казанлък
 • +359 89 78 88 285
 • moyata.vselena@gmail.com

Услуги

В нашия център се осъществява консултация и терапия на някои нарушения в детското развитие, които не са заболявания, но водят до проблеми в обучението, поведението и нормалната речева комуникация.Тези нарушения причиняват на децата страдания, комплекси за малоценност и понякога провокират поява на агресивност.

Твърде често родители, а за съжаление и някой лекари мислят, че тези нарушения ще се изживеят от детето и с възрастта всичко ще отмине. Тази тактика на изчакване и много погрешна, защото дори да се преодолее с времето едно заекване например, в детето остават като трайни последици чувството за непълноценност, тревожност и комплексираност. Ето защо, колкото по рано се започне комплексна терапия, толкова по добри и трайни са резултатите.

Нашата цел е тъкмо това – навреме, комплексно, т.е. заедно с родители и учители, и трайно преодоляване на тези нарушения.За да растат децата ни не само физически здрави, но и уверени, спокойни и със самочувствие на пълноценни и добре реализирани личности.

ЕРГОТЕРАПИЯ

От м. Ноември 2023г. в гр. Казанлък създадохме ерготерапевтична зала, с цел комплексното развитие на децата в ни. В Център „Моята вселена“ нашият ерготерапевт е дипломиран специалист /бакалавър/, с 10-годишен професионален опит работа с деца !

ДИАГНОСТИЧНИЯТ ПРОЦЕС ПРОТИЧА ПРЕЗ НЯКОЛКО ЕТАПА:

 • Интервю с родителите и Наблюдение над свободното поведение на детето, неговата игра и взаимодействие с околните.
 • Обследване или снемане на логопедичен и психолого-педагогичен статус на детето /това става в рамките на повече от една среща, като продължителността зависи от самото дете и неговото съдействие.
 • Координиране оценките на различни специалисти и изготвяне на индивидуална програма за терапевтично въздействие.
 • Контрола през няколко месеца за проследяване на развитието и преоценка на първоначално поставената диагноза при необходимост.

КОРЕКЦИОННА ТЕРАПИЯ

 • Късно проговаряне
 • Артикулационни нарушения (дислалия)
 • Забавяне и забързване на потока на речта (брадилалия, тахилалия)
 • Нарушение на плавността на речта (запъване, заекване)
 • Езикови и говорни нарушения вследствие на увреди на ЦНС след инсулт (афазия)
 • Нарушения проявяващи се в писмената комуникация или способността за учене (дислексия, дисграфия); в математическите умения (дискалкулия)
 • Хиперактивност с дефицит на вниманието
 • Генерализирани разстройства на развитието (аутистичния спектър)
 • Сензорно интегративна дисфункция
 • Говорни нарушения при вродена цепнатина на устната и/или небцето
 • Терапия при нарушения на оралномоторните и хранителните механизми