• гр. Бургас , гр. Казанлък
  • +359 89 78 88 285
  • moyata.vselena@gmail.com

Ценоразпис 2023г. 

Консултации се извършват онлайн или присъствени с предварително запазен час.

За обявени дати и безплатни консултации, следете на facebook страниците ни!

КОНСУЛТАЦИИ СЪС СПЕЦИАЛИСТИ

Логопед/Специален педагог

Диагностика на комуникативни нарушения и нарушения на развитието, обучителни трудности, сензорни дисфункции:

първична 45лв. , вторична 35лв.

Комплексна оценка на НПР /логопед и психолог/–присъствено

Оценка на невро-психологичното развитие на деца в ранна детска възраст. Включва диагностика на комуникативните нарушения, диагностика на емоционално-поведенчески разстройства, оценка на когнитивно развитите:

първична 70лв. , вторична 60лв.

Комплексна оценка на НПР – ОНЛАЙН

първична 50 лв. , вторична 35 лв.

Ерготерапевт

Диагностика и обследване потребностите на детето:

първична 50лв.

Хранителен терапевт

Диагностика на смущенията в храненето и хранителните механизми, изготвяне на схема за терапия

първична 60лв. , вторична 45лв.

Бахов терапевт

Консултация + изготвяне на индивидуална комбинация от есенции :

първична 60лв. , вторична 45лв.

Цветни есенции на д-р Едуард Бах – 30 ml.

първична 35лв. , вторична 25лв.

Важно!

Всички първични консултации са БЕЗПЛАТНИ при стартиране на терапия в месечен пакет.


Месечният пакет е заплащане еднократно услугата за предвиденият брой сесии в месеца, платен на първа сесия!
Честотата и броя на посещенията са по препоръка на специалиста в зависимост от нарушението и съобразено с възможностите на клиента.

ТЕРАПИЯ

Терапевтична сесия веднъж седмично:

Логопед кабинет: 40 мин./60 мин.–40лв./45лв.

Логопед домашно посещение: 40 мин./60 мин. – 50лв./55лв.

Психолог кабинет: 40 мин./60 мин. – 45лв./50лв.

Работа с алтернативна система за комуникация P.E.C.S. :
с 1 терапевт – 2ма терапевта 40 мин. / 60 мин. – 40лв./45лв.

Ерготерапевт: 40 мин. – 40лв.

Лица с афазия (след мозъчен инсулт):
логопед кабинет / домашно посещение – 40 мин. – 50лв./55лв.

ПАКЕТНИ ЦЕНИ на терапевтична сесия два пъти седмично:

Логопед кабинет: 40 мин./60 мин. – 35лв./40лв.

Логопед домашно посещение: 40 мин./60 мин. – 45лв./50лв.

Психолог кабинет: 40 мин./60 мин. – 40лв./45лв.

Ерготерапевт: 40 мин. – 40лв.

Работа с алтернативна система за комуникация P.E.C.S. :
с 1 терапевт – 2ма терапевта 40 мин. / 60 мин. – 35лв./40лв.

Лица с афазия (след мозъчен инсулт):
логопед кабинет / домашно посещение – 40 мин. – 45лв./50лв.

ПАКЕТНИ ЦЕНИ на терапевтична сесия три и повече пъти седмично:

Логопед кабинет: 40 мин./60 мин. – 30лв./35лв.

Логопед домашно посещение: 40 мин./60 мин. – 40лв./45лв.

Психолог кабинет: 40 мин./60 мин. – 35лв./40лв.

Ерготерапевт: 40 мин. – 40лв.

Работа с алтернативна система за комуникация P.E.C.S. :
с 1 терапевт – 2ма терапевта 40 мин. / 60 мин. – 30лв./35лв.

Лица с афазия (след мозъчен инсулт):
логопед кабинет / домашно посещение – 40 мин. – 40лв./45лв.

Изготвяне на домашна програма за логопедична терапия:

Предназначена за родители, които са мотивирани да помогнат на детето си самостоятелно, с помощта на съвети от наша страна.
След проведена първична консултация се изготвя от специалиста програма, материали и насоки към родителите за поетапна работа с детето. На всеки 7 дни родителите заснемат и изпращат на терапевта кратки видеа с изпълнение на поставените задачи. Получават онлайн обратна връзка как се справят, насоки и подкрепа при използване на програмата. Терапията и задачите са предназначени за период от 3 месеца.

Цена: 420лв.
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕСТОВЕ

Developmental Profil 3 /0-13г/

Рейтинг скала за комплексна оценка на детското невро-психологическо развитие. Използва се за индентифициране на области на области в развитието и неусвоени умения. Оценява се напредъка в развитието на детето. Предоставя конкретни насоки към родителите за практическа работа с техните деца.


Цена:
35лв./ 25лв.

RIAS-2 /3 – 94 г/

Оценка на вербален и невербален интелект, памет и скорост на преработка. Провежда се в рамките на 1 среща с продължителност 40-60 мин. Резултатите се предоставят в писмен вид. На базата на резултатите от проведения тест, специалистите имат възможност да изготвят подробна оценка за когнитивното функциониране на лицето, план за развитие на определените дефицитни области, както и подробно описание на силните страни и тяхното развитие.


Цена:
100лв./ 80лв.

TEMAS /5-18г/

Оценка на емоционални и поведенчески проблеми, предоставя задълбочена информация за затрудненията на детето; може да се използва за изготвяне на съдебно-психологични експертизи.


Цена:
180лв./120лв.

CARS 2 /2+г./

CARS 2 e рейтинг скала за диагностика и оценка на сериозността на състоянията от аутистичния спектър. Тя е предназначена за оценка на лица над 2-годишна възраст. Включва оценка на функционалните способности в различните области:
– Като помощно средство в диагностиката на състоянието от аутистичния спектър;
– Като помощно средство за диференциална диагностика;
– Предоставяне на диагностична обратна връзка на родителите/настойниците;
– Планиране на клинични интервенции, разработване на индивидуални планове за терапия и учебни планове;
– За оценка на ефектите от предприети интервенции.


Цена:
180 лв./120лв.

CAB /2-19г./

Клинична оценка, диференциална диагноза и поведенчески скрининг. Идентифицира и оценява критични поведения, когнитивно функциониране и сигнализира за затруднения в ученето.


Цена:
100лв./ 80лв.

САТ и CATs /3-10г./

Детският аперцептивен тест (Children Apperception Test) CAT оценява личността на деца между 3 и 10 години. САТ изследва оралните, аналните и Едиповите конфликти в детска възраст, сиблинговите взаимоотношения и ситуации, нагласите към родителските фигури и възприемането им, както и реакциите и справянето им в ежедневни и конфликтни ситуации, фантазмения свят на детето, както и страховете, съпровождащи всеки един етап от развитието му.


Цена:
180лв./120лв.

Векслер /6 – 11 г/

Оценка на вербален и невербален интелект, в рамките на до 2 срещи с продължителност 30-60 мин. + изготвяне на заключително становище. Тестът позволява да се отчете когнитивното развитие и неговите дефицити, да се набележат силните и слабите страни в интелектуалното развитие спрямо възрастовите норми. Резултатите дават информация относно деца с интелектуални дефицити, за надарени деца или спомагат диференциалната диагностика при различни нарушения в логопедичната практика.


Цена:
100лв./ 80лв.