Социално/ Емоционално развитие

 • Радва се, когато прави нови неща.
 • Става все по-изобретателно при игрите наужким.
 • Предпочита да играе с други деца отколкото само.
 • Сътрудничи си с други деца.
 • Играе ролите на „мама” и „тате”.
 • Често може да определи кое е реално и кое измислица.
 • Говори за нещата, които харесва и които го интересуват.

Езиково/ Комуникативно развитие

 • Разказва истории, приказки.
 • Пее песни или казва стихотворения наизуст.
 • Знае някои правила на граматиката – използва правилно „той” и „тя”, съгласува думите в изречение.
 • Може да каже името и фамилията си.

 Когнитивно развитие (учене, мислене)

 • Назовава някои цветове и числа.
 • Разбира значението на броенето.
 • Започва да изгражда времеви представи.
 • Помни части от приказка.
 • Разбира понятията „еднакво” и „различно”.
 • Рисува човек с 2 до 4 части от тялото му.
 • Използва ножица.
 • Започва да прерисува някои главни букви.
 • Играе с настолни игри и игри с карти.
 • Може да довърши история, приказка.

 Двигателно/ Физическо развитие

 • Подскача и може да седи на един крак за 2 секунди.
 • Налива си сок или вода. Може да реже с нож под надзор на възрастен. Намачква и разбърква храната си.
 • Хваща подхвърлена към него топка през повечето време.

Обърнете се към специалист, ако Вашето дете:

 • Не може да подскача на едно място.
 • Среща трудности при оставянето на следа (драскането) на лист.
 • Игнорира други деца или не комуникира с хора извън семейството.
 • Отказва да се облича, да спи или да използва тоалетната.
 • Не разбира понятията „еднакво” и „различно”.
 • Не употребява „Аз/мен” и „Ти” правилно.
 • Не изпълнява тристепенна инструкция.
 • Не може да преразкаже любима приказка.
 • Говори неясно и неразбираемо.
 • Губи умения, които по-рано е било овладяло.