Социално/ Емоционално развитие

 • Имитира възрастните и приятелите си.
 • Показва привързаност към приятелите си без подтик от страна на възрастните.
 • Редува се с друго дете или възрастен при игра.
 • Съпричастно е към плачещ приятел.
 • Облича се и се съблича само.
 • Разбира идеята за „мое”, както и за „негово”, „нейно”.
 • Показва множество и различни по вид емоции.
 • Отделя се лесно от мама и тате.
 • Може да се разтревожи при големи промени в режима си.

Езиково/ Комуникативно развитие

 • Разбира двустепенни и тристепенни инструкции.
 • Може да назове повечето познати обекти.
 • Разбира думи като „в”, „на”, „под”.
 • Казва името си, възрастта и пола.
 • Назовава по име приятел.
 • Говори разбираемо за непознати през по-голямата част от времето.
 • Използва думи като „аз”, „мен”, „ние”, „ти”, както и образува множествено число (коли, маси, кукли).
 • Участва в диалог, като използва 2-3 изречения.

Когнитивно развитие (учене, мислене)

 • Може да се занимава с играчки с бутони, лостове и части, които се махат.
 • Участва в ролеви игри с кукли, животни или хора.
 • Сглобява пъзел с 3-4 части.
 • Разбира какво означава „две“ като количество.
 • Прерисува кръг с пастел или молив.
 • Разгръща страниците на книга една по една.
 • Строи кули с повече от 6 кубчета.
 • Завива и развива капачката на буркан или отваря вратата, като натиска (завърта) дръжката.

Двигателно/ Физическо развитие

 • Катери се добре.
 • Тича с лекота.
 • Върти педалите на детски велосипед с 3 колела.
 • Качва се и слиза по стълби, като стъпва с едното краче на всяко стъпало.

Обърнете се към специалист, ако Вашето дете:

 • Пада често или има проблем при изкачването/слизането на стълби.
 • Има активно слюноотделяне (лигави се) и не му се разбира, когато говори.
 • Не може да разбере как да играе с играчки с прост механизъм като мозайки или пъзели за вгнездяване.
 • Не разбира прости инструкции.
 • Не употребява изречения.
 • Не прави очен контакт.
 • Не играе наужким или не може да участва в ролеви игри.
 • Не иска да играе с други деца или играчки.
 • Губи умения, които преди е било овладяло.