• гр. Бургас , гр. Казанлък
  • +359 89 78 88 285
  • moyata.vselena@gmail.com

Финансиране

НИЕ като инициатори на тази благородна кауза подкрепяме децата, като:

„Моята Вселена“ заделя всяка година 10% от приходите си по специална сметка под особен надзор, изразходвани единствено за диагностика и финансово подпомагане на семейства чийто деца имат нужда от логопедична и психологична подкрепа.

 Фондация „С.ИВВЕНА“ Пловдив осигурява финансиране със собствени средства 30% от комплексната терапия на деца със специални образователни потребности.

ВИЕ как може да подкрепите децата :

  • Чрез разпространяване на информация за нашата дейност чрез формални и неформални форуми (Facebook групи и др.

Ние ще подсигурим на дарителите рекламни банери на нашите сайтове и страници в социалните мрежи с което ще популяризираме тяхната марка и съпричастността им към обществото в дадената кауза.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ

Как да участвам за финансиране на терапия в подкрепа на моето дете?

Финансирането се извършва чрез подбор на документи, след направена първична оценка състоянието на детето. 

Изисквания:

Могат да кандидатстват семейства, чиито деца:

  • Не са посещавали до момента Центъра;
  • Имат задръжка в езико-говорното развитие /ограничен говор или липса на такъв, аграматична реч, беден речник, трудно се изразяват, разказват, имат трудности със запаметяване на числа и букви, говорят неразбираемо;
  •  Деца с емоционални и поведенчески нарушения, спектъра на аутизма, ХАДВ, други.
  • Деца на възраст между 2 и 7 години;

 Изтеглете бланка за кандидатстване, попълнете я и донесете на място в  съответният Център в който желаете да се провежда терапията.

  • За гр. Казанлък – „Моята вселена“ може да изтеглите от тук: Формуляр  , (с предварително уговорен час на тел. 0897 888 285 Румяна Видолова)
  • За гр. Пловдив, гр. Пазарджик и гр. Асеновград – Фондация „С-ИВВЕНА“ на ФИНАНСИРАНЕ “КОМПЛЕКСНА ТЕРАПИЯ”