• гр. Бургас , гр. Казанлък
  • +359 89 78 88 285
  • moyata.vselena@gmail.com

Дари сега

Подари терапия на деца със специални потребности

Целта на инициирането на тази кауза е да окажем помощ на родителите за техните деца за установяване на навременно диагностициране на нарушенията и насоки към започване на терапия.

По статистически данни на изследвания в цялата страна, децата с нарушения в развитието са над 57%. Трудностите които пораждат в обучението и личностното развитие с времето са необратими. Нашата цел е да приканим родителите за по-голяма заинтересованост и нагласа за навременна диагностика и съответно лечение на техните деца. Едногодишна терапия на дете при един специалист възлиза между 3600  и 7200 лева, а разходите по отглеждане са не малки. Има случаи в които процесът на лечение е дълъг и това налага да сме съпричастни не само като специалисти, а и като хора.

Чрез Вашето дарение ставате част от живота на децата.

Получател: „Моята вселена 2018“ ЕООД

Банка: ……………….. 

IBAN: ………………….

BIC: ……………….

Основание: „Подари терапия“

Благодарим !