Център „Моята вселена“ гр. Казанлък участва в кампанията „Логопед с добро сърце“.

Безплатна диагностика на детското развитие ще се провежда в периода 01-15 март 2024г., с предварително записан час на телефон 0897 888 285 – Румяна Видолова.

Безплатни консултации се провеждат и целогодишно, извън периода на кампанията.

Партньор на „Моята вселена“, гр. Казанлък – Фондация „С-ИВВЕНА“. Професионален опит 16 години в диагностиката, терапия и превенция на лица с комуникативни и емоционално поведенчески нарушения.

С какво можем да помогнем:

 1. Безплатна диагностика;
 2. Корекционна терапия на деца и възрастни:
  • късно проговаряне
  • артикулационни нарушения на 1 или няколко звука
  • заекване и запъване
  • езикови и говорни нарушения вследствие на увреди на ЦНС след инсулт
  • нарушения в способността за учене
  • хиперактивност и дефицит на вниманието
  • ГРР /аутистичен спектър/
  • ДЦП, синдром на Даун, Рет
  • терапия при нарушения на оромоторните механизми
 1. Специализирани оценъчни тестове;
 2. Обучение на родители и специалисти по програми одобрени от МОН;
 3. Други специалисти на центъра: Ерготерапевт, Шуслеров и бахов терапевт, Хранителен терапевт.

Центрове за логопедична и психологична подкрепа „Моята вселена“

Адрес: гр. Казанлък, ул. Хаджи Димитър 10

Телефон: 0897 888 285