УСЛУГИ

Ценоразпис на услугите 2021 година, гр. Казанлък

Консултациите се извършват в определен ден в месеца
с предварително запазен час на тел. 0897 888 285 за гр. Казанлък.
Консултации в Пловдив, Пазарджик, Асеновград или онлайн
на тел. 0894 748816
За обявени дати следете на https://www.facebook.com/logoped.psiholog.kazanlak

Консултации със специалисти
първична консултация/ вторична
Логопед/Специален педагог
диагностика на комуникативни нарушения и нарушения на развитието, обучителни трудности, сензорни дисфункции
38 лв./ 30 лв.
Психолог
диагностика на емоционално-поведенчески разстройства, оценка на когнитивно развитите
45 лв./ 35 лв.
Комплексна оценка на НПР /0-3г./
оценка на невро-психологичното развитие на кърмачета и деца в ранна детска възраст
65лв./ 50 лв.
Важно! Всички първични консултации са безплатни при стартиране на терапия в месечен пакет.
Честотата и броя на посещенията са по препоръка на специалиста в зависимост от нарушението и съобразено с възможностите на клиента. Препоръчваме Ви да се възползвате от пакетна цена.
Стандартни цени на терапевтична сесия/без пакет:
логопед
психолог


22 лв.
25 лв.
Бахов терапевт – консултация + изготвяне на индивидуална комбинация от есенции60 лв./ 25 лв.
Цветни есенции на д-р Едуард Бах – 30 ml.25лв./ 20лв. в пакет
Онлайн консултация със специалист по избор45лв./ 30 лв.
„Училищна готовност“ – предназначено за деца на които им предстои постъпване в училище. Индивидуално! /четене, писане, смятане/. Водят се от педагог, логопед, психолог. Три пъти седмично по 1 час.пакет 100лв.
Помощ на деца с обучителни трудности I – IV клас.
Индивидуално! Водят се от педагог, логопед, психолог. Времетраенето се определя в зависимост от концентрацията на детето.
пакет
Специализирани тестовеПървично/ Контрола
Тест на Векслер /6+ г/
Оценка на вербален и невербален интелект, в рамките на до 2 срещи с продължителност 30-60 мин. + изготвяне на заключително становище
89лв./ 65лв.
TEMAS /5-18г/
Оценка на емоционални и поведенчески проблеми, предоставя задълбочена информация за затрудненията на детето; може да се използва за изготвяне на съдебно-психологични експертизи
120лв./90лв.
Developmental Profil 3 /0-13г/
Рейтинг скала за комплексна оценка на детското невро-психологическо развитие. Използва се за индентифициране на области на области в развитието и неусвоени умения. Оценява се напредъка в развитието на детето. Предоставя конкретни насоки към родителите за практическа работа с техните деца.
25лв./ 15лв.
CAB /2-19г./
Клинична оценка, диференциална диагноза и поведенчески скрининг. Идентифицира и оценява критични поведения, когнитивно функциониране и сигнализира за затруднения в ученето.
75лв./40лв.