УСЛУГИ

Ценоразпис на услугите 2021 година, гр. Казанлък

Консултациите се извършват в определен ден в месеца
с предварително запазен час на тел. 0897 888 285 за гр. Казанлък.
Консултации в Пловдив, Пазарджик, Асеновград или онлайн
на тел. 0894 748816
За обявени дати следете на https://www.facebook.com/logoped.psiholog.kazanlak

Консултации със специалисти
първична консултация/ вторична
Логопед/Специален педагог
диагностика на комуникативни нарушения и нарушения на развитието, обучителни трудности, сензорни дисфункции
38 лв./ 30 лв.
Психолог
диагностика на емоционално-поведенчески разстройства, оценка на когнитивно развитите
45 лв./ 35 лв.
Комплексна оценка на НПР /0-3г./
оценка на невро-психологичното развитие на кърмачета и деца в ранна детска възраст
65лв./ 50 лв.
Важно! Всички първични консултации са безплатни при стартиране на терапия в месечен пакет.
Честотата и броя на посещенията са по препоръка на специалиста в зависимост от нарушението и съобразено с възможностите на клиента. Препоръчваме Ви да се възползвате от пакетна цена.
Стандартни цени на терапевтична сесия/без пакет:
логопед / домашно посещение
психолог


22 лв. / 55 лв.
25 лв.
Бахов терапевт – консултация + изготвяне на индивидуална комбинация от есенции60 лв./ 25 лв.
Цветни есенции на д-р Едуард Бах – 30 ml.25лв./ 20лв. в пакет
Онлайн консултация – комплексна оценка !50лв./ 35 лв.
„Училищна готовност“ – предназначено за деца в ПГ /на които им предстои постъпване в училище/. Индивидуално! /четене, писане, смятане/. Водят се от педагог, логопед, психолог. Три пъти седмично по 1 час.

Частни уроци по математика и български език /индивидуално/ – 1 до 4 клас. Три пъти седмично по 1 час.
пакет 100лв.


пакет 100лв.
Помощ на деца с обучителни трудности I – IV клас.
Индивидуално! Водят се от педагог, логопед, психолог. Времетраенето се определя в зависимост от концентрацията на детето.
пакет
Психологична подкрепа за лица над 18г. :
семейно консултиране, управление на конфликти, междуличностни проблеми, депресии, психосоциална рехабилитация, зависимости, паник атаки и др.
Стандартна цена 30 лв./сесия;
Пакетна цена 25лв./сесия
Специализирани тестовеПървично/ Контрола
Тест на Векслер /6 – 11 г/
Оценка на вербален и невербален интелект, в рамките на до 2 срещи с продължителност 30-60 мин. + изготвяне на заключително становище. Тестът позволява да се отчете когнитивното развитие и неговите дефицити, да се набележат силните и слабите страни в интелектуалното развитие спрямо възрастовите норми. Резултатите дават информация относно деца с интелектуални дефицити, за надарени деца или спомагат диференциалната диагностика при различни нарушения в логопедичната практика.
89лв./ 65лв.
TEMAS /5-18г/
Оценка на емоционални и поведенчески проблеми, предоставя задълбочена информация за затрудненията на детето; може да се използва за изготвяне на съдебно-психологични експертизи
120лв./90лв.
Developmental Profil 3 /0-13г/
Рейтинг скала за комплексна оценка на детското невро-психологическо развитие. Използва се за индентифициране на области на области в развитието и неусвоени умения. Оценява се напредъка в развитието на детето. Предоставя конкретни насоки към родителите за практическа работа с техните деца.
25лв./ 15лв.
CAB /2-19г./
Клинична оценка, диференциална диагноза и поведенчески скрининг. Идентифицира и оценява критични поведения, когнитивно функциониране и сигнализира за затруднения в ученето.

САТ /3-10г./
Детският аперцептивен тест (Children Apperception Test) CAT оценява личността на деца между 3 и 10 години. САТ изследва оралните, аналните и Едиповите конфликти в детска възраст, сиблинговите взаимоотношения  и ситуации, нагласите към родителските фигури и възприемането им, както и реакциите и справянето им в ежедневни и конфликтни ситуации, фантазмения свят на детето, както и страховете, съпровождащи всеки един етап от развитието му.
75лв./40лв.

75лв./40лв.