УСЛУГИ

Ценоразпис на услугите 2022 година, гр. Казанлък и гр. Бургас

Консултациите се извършват в определен ден в месеца
с предварително запазен час на тел. 0897 888 285 за гр. Казанлък и Бургас.
Консултации в Пловдив, Пазарджик, Асеновград или онлайн
на тел. 0894 748816
За обявени дати следете на facebook страниците ни


КОНСУЛТАЦИИ СЪС СПЕЦИАЛИСТИ
първична/вторична
Логопед/Специален педагог
диагностика на комуникативни нарушения и нарушения на развитието, обучителни трудности, сензорни дисфункции
45лв./ 35лв.
Психолог
диагностика на емоционално-поведенчески разстройства, оценка на когнитивно развитите
50лв./ 40лв.
Комплексна оценка на НПР /0-3г./присъствено
оценка на невро-психологичното развитие на кърмачета и деца в ранна детска възраст

Комплексна оценка на НПР /0-3г./ОНЛАЙН

70лв./ 60лв.

50лв / 35лв.
Хранителен терапевт /диагностика на смущенията в храненето и хранителните механизми, изготвяне на схема за терапия/ 60лв./ 45лв.
Бахов терапевт – консултация + изготвяне на индивидуална комбинация от есенции60лв./ 45лв.
Цветни есенции на д-р Едуард Бах – 30 ml. 35лв./ 25лв.
Цветни есенции на д-р Едуард Бах – 30 ml. 35лв./ 25лв.
Становище ТЕЛК65лв.
Важно! Всички първични консултации са безплатни при стартиране на терапия в месечен пакет. /Месечният пакет е заплащане еднократно услугата за предвиденият брой сесии в месеца, платен на първа сесия/!
Честотата и броя на посещенията са по препоръка на специалиста в зависимост от нарушението и съобразено с възможностите на клиента.
СТАНДАРТНИ ЦЕНИ на терапевтична сесия:
логопед / домашно посещение – 40 мин.
психолог – 40 мин.
Работа с алтернативна система за комуникация
P.E.C.S. с 1 терапевт – 2ма терапевта 30 мин. / 60 мин.
Лица с афазия (след мозъчен инсулт):
логопед / домашно посещение – 40 мин.

30лв./ 55 лв.
35 лв.

30лв./ 40 лв.

30лв./ 55 лв.
ПАКЕТНИ ЦЕНИ на терапевтична сесия
(два или три пъти седмично с предплащане):
логопед / домашно посещение – 40 мин.
психолог – 40 мин. / 60 мин.
Работа с алтернативна система за комуникация
P.E.C.S. с 1 терапевт – 2ма терапевта 30 мин. / 60 мин.
Лица с афазия (след мозъчен инсулт):
логопед / домашно посещение – 40 мин.


25 лв./ 40 лв.
30 лв./35 лв.

25 лв./ 35 лв.

25 лв./ 40 лв.
Изготвяне на домашна програма за логопедична терапия – предназначена за родители, които са мотивирани да помогнат на детето си самостоятелно, с помощта на съвети от наша страна.
/След проведена първична консултация се изготвя от специалиста програма, материали и насоки към родителите за поетапна работа с детето. На всеки 7 дни родителите заснемат и изпращат на терапевта кратки видеа с изпълнение на поставените задачи. Получават онлайн обратна връзка как се справят, насоки и подкрепа при използване на програмата. Терапията и задачите са предназначени за период от 3 месеца./

420 лв.
Психологична подкрепа за лица над 18г. :
семейно консултиране, управление на конфликти, междуличностни проблеми, депресии, психосоциална рехабилитация, зависимости, паник атаки и др.
Стандартна цена 40 лв.
Пакетна цена 35лв.
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕСТОВЕПървично/ Контрола
Тест на Векслер /6 – 11 г/
Оценка на вербален и невербален интелект, в рамките на до 2 срещи с продължителност 30-60 мин. + изготвяне на заключително становище. Тестът позволява да се отчете когнитивното развитие и неговите дефицити, да се набележат силните и слабите страни в интелектуалното развитие спрямо възрастовите норми. Резултатите дават информация относно деца с интелектуални дефицити, за надарени деца или спомагат диференциалната диагностика при различни нарушения в логопедичната практика.
100лв./ 80лв.
TEMAS /5-18г/
Оценка на емоционални и поведенчески проблеми, предоставя задълбочена информация за затрудненията на детето; може да се използва за изготвяне на съдебно-психологични експертизи
180лв./120лв.
Developmental Profil 3 /0-13г/
Рейтинг скала за комплексна оценка на детското невро-психологическо развитие. Използва се за индентифициране на области на области в развитието и неусвоени умения. Оценява се напредъка в развитието на детето. Предоставя конкретни насоки към родителите за практическа работа с техните деца.
35лв./ 25лв.
CAB /2-19г./
Клинична оценка, диференциална диагноза и поведенчески скрининг. Идентифицира и оценява критични поведения, когнитивно функциониране и сигнализира за затруднения в ученето.

САТ и CATs /3-10г./
Детският аперцептивен тест (Children Apperception Test) CAT оценява личността на деца между 3 и 10 години. САТ изследва оралните, аналните и Едиповите конфликти в детска възраст, сиблинговите взаимоотношения  и ситуации, нагласите към родителските фигури и възприемането им, както и реакциите и справянето им в ежедневни и конфликтни ситуации, фантазмения свят на детето, както и страховете, съпровождащи всеки един етап от развитието му.

CARS 2 /2+г./
CARS 2 e рейтинг скала за диагностика и оценка на сериозността на състоянията от аутистичния спектър. Тя е предназначена за оценка на лица над 2-годишна възраст.
Включва оценка на функционалните способности в различните области:
Като помощно средство в диагностиката на състоянието от аутистичния спектър§
– Като помощно средство за диференциална диагностика;
– Предоставяне на диагностична обратна връзка на родителите/настойниците;
– Планиране на клинични интервенции, разработване на индивидуални планове за терапия и учебни планове;
– За оценка на ефектите от предприети интервенции.
100лв./80лв.


180лв./120лв.

180 лв./120лв.