Тест „Нуждае ли се детето ми от консултация с детски психолог?“

Стъпка 1. Изтеглете теста на Вашият компютър
Стъпка 2. Попълнете
Стъпка 3. Изпратете го на sivvenafoundation@gmail.com и до няколко работни дни очаквайте отговор с резултат от теста и препоръки от специалист ПСИХОЛОГ!

Този тест е безплатен!
Терапии се провеждат в градовете Пловдив, Казанлък, Пазарджик и Асеновград.