ПЪРВИ КЛАС

Началото! Най-важният етап от развитието на ученика,
а именно – началното ограмотяване!

         Скъпи родители ! Не чакайте пред Вашето дете да се появят трудности в обучението, за да потърсите допълнителна помощ за него. Освен, че първокласникът е в период на „кризата на 7г.“, началното ограмотяване е ключ към интелектуалното и речевото развитие на ученика, затова е особено важно да не се омаловажава.

Затрудненията в ученето не възникват изведнъж и веднага. То преминава пътя от отделни затруднения и пропуски до дълбоко незнание, несправяне с учебното съдържание по една или друга дисциплина и може да достигне до неспособност на ученика да се обучава. От психологически аспект, успехите и неуспехите на детето играе съществена роля върху неговото самочувствие и самооценка!

УЧЕБНА АКАДЕМИЯ „ВСЕЛЕНА“ – ПРИЕМ 2020 г.
От 16 Септември 2020 г. до 28 Май 2021г.
Всеки делничен ден от 13:00 до 18:00 ч.
Почивни дни: Събота, Неделя, Официални празници, Коледна ваканция.

Такса: 210 лв./ месец. Какво включва таксата ?
– взимане от училище и съпровождане до Академия „Вселена“
– подготовка по учебните предмети и домашни работи
– отстраняване на пропуски в знанията
– допълнителни практически упражнения с цел усвояване на материала
– упражнения за развиване и усъвършенстване на четивна техника.
– Тренинги (справяне със стреса, самоконтрол, работа в екип, комуникативни умения)!
– Арт дейности с осигурени материали!
– ползване на библиотека с подбрана литература, енциклопедии и др.
– неограничен достъп до интернет с уроци!
Осигурени консумативи, ежедневно плодове, вода, чай през зимните месеци.
Месечната такса включва и учебните ваканции (с изключение на лятната ваканция, за която децата на Академия ползват преференциални цени – виж меню Лято 2020)!

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (допълнително заплащане)
РУСКИ ЕЗИК (допълнително заплащане)

80 лв./ месец – уроците се провеждат индивидуално, два пъти седмично

Отстъпки:
– при записано второ дете от семейството – 20% отстъпка от таксата му при едновременно посещение от двете деца в Академия.
– в случай на отсъствие над 3 дни поради заболяване, за което е представен официален документ в едноседмичен срок от първия ден на отсъствието, се приспада 50% от платената такса за дните на заболяване. Приспаднатата част не се връща, а се прехвърля за следващата пълна такса (бе отстъпка) на същото дете.

Процедура при записване :
Среща – разговор с родители и оглед на базата
Тест за училищна готовност – задължителен при прием на първокласник. Представете този от ДГ или теста се провежда при нас от Ивелина Милева – 20 лв.
Тестът за училищна готовност оценява когнитивни аспекти на готовността като предпоставка за успешно обучение. Целта е по-бърз и икономичен начин да се идентифицират както „силните страни“ на детето, така и потенциални „дефицити“, затрудняващи адаптация към училището.
Предоставяне на информирано съгласие за таксите и условията.

*Месечната такса е съобразена с икономическите показатели и конкурентните цени за дадената услуга в града. Приходите имат за цел да подкрепят квалификацията на преподавателите, поддържане и развитие на подготвената среда и да подпомогнат за поддържане на минималното увеличение на таксите за обучение.