Обучения

Онлайн квалификационен курс за педагогически специалисти!
Курсистите придобиват СЕРТИФИКАТ с 2 бр. кредити
ЦЕНА : 45.00 лв на ден
ТЕМА: АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ ПРИ НЕВЕРБАЛНИ ДЕЦА.
ДАТА на провеждане: 27.06.2020г. /Събота/
Начин на провеждане: дистанционно, чрез платформата Zoom.
Времетраене 10:00 до 15:00ч.
ЗАПИСВАНЕ: Изпратете на moyata.vselena@abv.bg – три имена, тема и телефон за връзка. Ще Ви изпратим формуляр за участие.

Програмата ,,Алтернативни методи за комуникация при работа с деца от аутистичния спектър и сходни нарушения” е специално създадена за подготовка на педагогическите специалисти при изграждане на обучителни навици и умения за общуване при деца с аутизъм и тези със затруднена социална комуникация.
Програмата се състои от теоретична и практическа част. Теоретичната част запознава педагогическите специалисти основните подходи при работа с деца без алтернативни системи за комуникация и с различните видове алтернативни системи за комуникация:
1. Жесто-мимичен език;
2. Комуникация чрез предметни символи;
3. Създаване на визуални програми подпомагащи обучението на деца от аутистичния спектър и др.
В практическата част са включени решаване на казуси и ролево разиграване на ситуации.

Фондация С-ИВВЕНА гр. Пловдив 4023
ЖК Тракия, ул.Свети Княз Борис I
Търговски център „Европа“, ет.2
Тел. +359 894 74 88 16 www.logoped-plovdiv.bg