Юли – 30 Август 2020 г.

Цени за деца на Академия
*Това са учениците записани през учебната година в Академия Вселена:
08:00 до 13:00ч. – 12 лв./ден
08:00 до 18:00ч. – 12лв./ден – без значение пълен или непълен присъствен месец. Цената е с включена закуска !
Важно! За ползване на цени „Деца на Академия“ е нужно, при записване в Лятна академия да се предплати таксата за м.Септември 2020г. /гарант, че детето ще посещава учебната академия/. Таксата не се възстановява, а се отнася за първият месец на учебната година- Септември. Родителят може да се откаже, с 1-месечно писмено предивестие от заявката. В този случай, от предплатената такса за м.Септември 2020г. се връща, след отдържане до пълната такса за престой на гостуващо дете в Лятна академия.

Цени за гостуващи деца от 7 до 12 год.
08:00 до 13:00ч. – 15 лв./ден
08:00 до 18:00ч. – 20лв./ден – при непълнен присъствен месец.
08:00 до 18:00ч. – 18лв./ден – при пълнен присъствен месец.
Цената е с включена закуска !
* При условие, че престоя на детето се преустанови, таксата се преизчислява на цена за ден при непълен месец, като остатъка се връща.

!!!Деца на възраст 6-11г. гостуващи един месец в лятна Академия 2020г., ползват отстъпка -20% от цената за лятна Академия 2021г. с включена закуска.

!!!Децата посещавали Център за ранно детско развитие „Моята Вселена“- гр. Казанлък, дългосрочно се ползват с отстъпка за лятна Академия с -20% от цената, с включена закуска . За лято 2020г. могат да се запишат родените 2013г., 2014г.

Освен заниманията по интереси, през лятната ваканция, както и през учебните ваканции отделяме особено внимание на наученото през годината, най-вече под формата на игри и тематични дни. Включително:
– Упражнения за подобряване на четивната техника, поддържане на правописна и правоговорна култура и засилване интереса на децата към точните науки.
– Задължителна част от дневният режим са заниманията по двигателна култура и игрите на открито.
– Приложни творчески ателиета с цел провокиране на интереса към изкуството – експериментиране с различни материали и техники на изпълнение, генериране и изказване на идеи. Творческите ателиета се водят от Арт терапевт.
– Тренинги за социални умения.
– Посещения на музеи, театър.
Организиране на екскурзии извън града /свързани с учебната дейност/ – пожелание.

Цената НЕ включва:
1. Обяд: по време на летния престой се храним се на база кетъринг, по избор на децата от дневно меню.
2. Разходи, свързани с екскурзия – транспорт, застраховка, билетни такси, джобни.