За Нас

„Моята Вселена“е Частен Център за ранно детско развитие,
предлагащ целодневна форма на обучение на деца на възраст от 1,5 до 5 години.

На 15. Юни 2018 г. отваря врати в гр. Казанлък,
със съдействието и подкрепата на
фондация С-ИВВЕНА и ДГ „Децата обичат Монтесори“.

Центъра предоставя на децата 100 кв. самостоятелно обособена сграда и 120 кв. двор.
Дейностите се организират и извършват с децата под ръководството на обучени специалисти в областта на ранното детско развитие, с цел отглеждане, възпитание и разгръщане на детския потенциал. В програмата ни са включени специални занимания за усъвършенстване на ключови двигателни, социални, интелектуални и речеви умения, логически и образователните игри, арт занимания за сръчност и координация, музика, английски език. Набляга се на образователните предмети и играчки, които учат на нови знания.

Група от малък брой деца, безопасна среда, видео наблюдение, подходящи качествени играчки и разнообразни занимания и най-вече щастливи деца !

Електронен дневник и Facebook страница за родителите, на която ежедневно ще се публикуват снимки и ситуации от престоят на децата. Една Общност от страхотни взаимоотношения между „учители – деца – родители“, които ще бъдат съпричастни с периода на израстване на техните съкровища.

Разполагаме с екип от Педагози, Помощник възпитател, Логопед, Детски психолог и Бахов терапевт.