Добре Дошли!

Какво е Ранно детско развитие ?
Ранното детско развитие е развиването на ума на детето във възраст от 0 до 6 години, когато той е най податлив на възприятия. Ранното детство е период, който дава възможност да се осигурят правилно хранене, сигурност и стимулиране на мозъка, от които се нуждаят децата за пълноценното им развитие, както и да им се помогне да развият своя потенциал. Семейството е основният фактор оказващ влияние върху психиката и възпитанието на детето. За много работещи родители обаче това е непосилна задача, затова е нужно някой друг да се грижи не само за физическите му нужди, но и да откликва на емоционалните му потребности.

През Втората година от живота си, детето установява, че може да прави всичко само, като имитира действията на възрастните. Необходимо е в този период родителите да разберат огромната нужда на детето да усвоява нови умения и да поощряват тези негови действия като само контролират процеса, а не да правят всичко вместо детето. Ако не дадем възможност на детето възможност, то ще расте неуверено и зависимо от околните. Ние му помагаме да открие света и да изпита удоволствие от собствените си постижения и открития.

За да развие социалните си умения, детето следва да натрупа опит от общуване с различни общности. Детските заведения стават основният източник на познания.

Ако детето е лишено от стимули, от смислен контакт с други човешки същества, ако движенията му са ограничени, то това неминуемо ще даде отражение върху темповете на развитие. Изследванията показват, че инвестирането в ранна интервенция, планирана да въздейства в ключовите етапи от развитието на мозъка, може да подобри живота на децата.

Ранното детско развитие не е цел, а средство, позволяващо ни да възпитаме личност, способна да достигне успех във всяка област.

Важно е всеки родител да се информира и да знае какво би било най-доброто за интелектуалното и емоционалното развитие на Детето му и съответно да го предлага сам и/или да търси и изисква от специализираните места за грижа за децата. В периода на ранното детско развитие детето ‘трупа’ материал и колкото повече натрупа, толкова по-добре за него, защото познанието в тази възраст практически няма граници.