ЗА НАС

Център за логопедична и психологична подкрепа гр. Казанлък

Центрове за логопедична и психологична подкрепа „Моята вселена“ гр. Казанлък и Фондация „С-ИВВЕНА“-Пловдив, с над 15 години опит в диагностика, консултиране и терапия на лица с комуникативни и/или емоционално-поведенчески затруднения.

В Центровете ни /Пловдив, Казанлък, Асеновград, Пазарджик, Бургас/се работи в мултидисциплинарен екип от следните видове специалисти: логопед, хранителен терапевт, психолог, специален педагог, Монтесори педагог, музикален терапевт, хомеопат, невропсихолог, психиатър, Бахов и хипнотерапевт. Предлага се ранна дисагностика, превенция и интервенция на нарушения в развитието още от кърмаческа и ранна детска възраст. Възможност както за индивидуални, така и групови терапии.