Добре дошли!

Академия Вселена
Единствената учебна занималня
от I доV клас,
съчетаваща обучение и придобиване на социални умения.

Кои сме ние?   Екип от амбициозни, действащи в образователната система начални учители, които подкрепяме децата в тяхното личностно развитие!
Ние сме Академия за обучение и възпитание на ученици с основна цел – надграждане, усъвършенстване на придобитите знания и гордост на Академията! Използваме „активни методи“ на обучение, стимулиращи активността и самостоятелната познавателна дейност на учениците. 

БазаОрганизирана среда от 100 кв.м. вътрешна площ, оборудвана кухня, санитарен възел, външно и вътрешно видео наблюдение, както и собствен двор от 120 кв.м. Обстановка – извън красната стая, в която децата имат възможността да учат с удоволствие и на двора

Възпитание – Като всяка една общност и нашата има Правила. Децата на Академия решават, чрез групова дискусия, какви трябва да бъдат правилата още в началото. Те решават и какво трябва да се случи, когато някой наруши правилата или нещо не работи. Така им предоставяме възможност да открият за себе си какво е „правилно“ и какво „погрешно“, чрез тестване и разбирайки последствията върху своите връстници.

Обучение – помощ върху учебният материал и училищни проекти; надграждане на знанията и подготовка за състезания. Използваме методи, водещи до повишена познавателна, социална и емоционална активност на учениците (дидактически и ролеви игри, драматизации, дискусии, наблюдение, експерименти, проекти, практически дейности).

Тренинги за формиране на социални умения – Интензивното обучение чрез методите на тренинга повишават мотивацията на учениците.  Свързани са със самооценка, самоконтрол, социална чувствителност, емпатия, мотивация. Тренинг теми

Арт дейности – основната цел на арт дейностите е развитие на личността чрез способността за самоопознание и себеизразяване. Формират се комуникативни умения, повишава самочувствието на детето, развива въображението и творческите способности. Чрез свободното творчество детето получава  емоционално освобождаване от скрити и потиснати чувства, мисли и емоции.

Екскурзии –
в Академия учениците сами планират и организират своите пътувания – къде трябва да отидат, какво да видят /свързани с уроците или други любопитни факти/, как да стигнат до там, колко средства са им необходими, колко време ще отнеме пътуването, каква храна и напитки ще са им необходими. По време на екскурзии, учениците се придружават от квалифицирани учители с опит.